ویژه برنامه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان در منطقه سه

جلسه بررسی به مشکلات اربابان روجوع منطقه سه توسط اعضای محترم کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان 

بازدید از پروژه میدان جلوخان امام علی علیه السلام

بازدید از خانواده معزز سردار شهید حسن غازی 

جلسه پرسش و پاسخ اهالی مسجد کمرزرین در مورد پروژه میدان امام علی علیه السلامکد محتوا 42553

برچسب ها