خانه تاریخی مشیرالملک - موزه اسلامی

خانه تاریخی مشیرالملک انصاری وزیر با کفایت قاجاریه است. این خانه در خیابان هاتف ، خیابان مشیریخچال به سمت هارونیه واقع شده است. این خانه دارای اتاق 9 دری زیبایی است که به موزه اسلامی تبدیل شده و برای عموم آزاد می باشد.کد محتوا 29024

برچسب ها