ساماندهی محور تاریخی گردشگری دردشت

بدلیل اهمیت محور دردشت از باب وجود ابنیه های تاریخی چون؛ مسجد پامنار ، محل درس ابن سینا ، بازارچه دردشت ، حمام دردشت ، مقبره سلطان بخت آغا ، عصارخانه جماله و حمام شیخ بهایی همچنین محل تردد گردشگران و همشهریان گرامی از سال 1397 تاکنون ساماندهی این محور طویل در دست اقدام بوده است . بدین منظور عملیات سنگفرش یا بلوک فرش به همراه زیرسازی دیوارهای مخروبه و پس از آن عملیات کاهگل آن در دست اقدام بوده و در مرحله پایانی آن می باشد. کد محتوا 28906

برچسب ها