کارکرد حمام - حمام شاهزاده ها

کارکرد حمام در دوران صفوی . حمام شاه زاده ها در دولتخانه صفوی 

مالکیت حمام شاهزاده ها متعلق به منطقه سه شهرداری اصفهان است که در سال 1396 عملیات مرمت و بازسازی آن در دستور کار این منطقه قرار گرفت . 

عملیات اجرایی سبک سازی بام ، ایزولاسیون و آجرفرش بام ، استحکام بخشی دیواره ها ، زیرسازی و عبور تاسیسات از کانال ناکش ، گچ کاری ، نقاشی و مرمت تزئینات آن توسط این منطقه انجام شده است.

این حمام مورد توجه رسانه ها و شهروندان قرار گرفته است و در برنامه هشت بهشت شبکه استانی اصفهان پخش شده که مورد استقبال دوستداران ابنیه های تاریخی قرار گرفته است.    کد محتوا 26157

برچسب ها