ابینه موجود در بازار بزرگ اصفهان مدرسه جده بزرگ و کوچیک و مدرسه نیم آور

ساماندهی بازار اصفهان با عنوان محور تاریخی گردشگری میدان تا میدان حدفاصل میدان امام علی علیه السلام تا میدان امام (ره) شامل ؛ کفسازی و سنگفرش مرغوب ، دوده زدایی ، سبک سازی بام ، ایزولاسیون و آجرفرش آن همه این خدمات در راستای نگاهداشت ابنیه های تاریخی در این محور مانند مدرسه جد بزرگ و کوچیک و مدرسه نیم آورد می باشد. کد محتوا 26060

برچسب ها