آشپزی در حمام تاریخی جارچی باشی

با هماهنگی ارتباطات منطقه سه برنامه آشپزی ایرانی در ویژه برنامه خانواده شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در محل حمام جارچی باشی خیابان حکیم در محدوده منطقه سه اجرا گردید.کد محتوا 24210

برچسب ها