26 خرداد 1399 - 22:47
باغ کاران

در دوران سلاجقه، که ملک شاه اصفهان را به پایتختی خود برگزید چند باغ پروسعت در این شهر احداث شد. باغ کاران یکی از مهم ترین آنها بوده که منطقه وسیعی را در شمال بستر زاینده رود مشتمل بر خیابان کمال الدین اسماعیل، منوچهری، مجمر، چهار باغ صدر، مشتاق ومحله خواجو در بر می گرفته است.

     در دوران سلاجقه ، که ملک شاه اصفهان را به پایتختی خود برگزید چند باغ پروسعت در این شهر احداث شد. باغ کاران یکی از مهم ترین آنها بوده که منطقه وسیعی را در شمال بستر زاینده رود مشتمل بر خیابان کمال الدین اسماعیل، منوچهری، مجمر، چهار باغ صدر، مشتاق ومحله خواجو در بر می گرفته است. هم اکنون یکی از محلات مجاور خواجو، باغ کاران نامیده میشود که دارای مساحت 443777 و جمعیت 5154 نفر می باشد. باغ کاران محل عبور مادی نیاصرم است که از محله خواجو به باغ کاران راه یافته و از آن به خیابان بزرگمهر و از منطقه سه خارج می شود. به دلیل تردد بالای گردشگران داخلی و خارجی از خیابان مشتاق و پارک حاشیه زاینده رود، از پروژه های منطقه سه شهرداری اصفهان در این محله سنگ فرش و مناسب سازی بوستان مجاور رودخانه زاینده رود معروف به پارک مشتاق است ، پیاده روهای شمالی و جنوبی خیابان مشتاق اول به طور دوره ای مرمت و نوسازی گردیده است.

.کد محتوا 12199

برچسب ها