مشخصات کلی

حسن كريميان
  • حسن كريميان
  • مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان 1381 1382
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1378 1379
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان 1372 1373
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان 1372 1373
کد محتوا 11091

برچسب ها