سال جهش تولید
محله امام زاده اسماعیل 
سنبلستان از محلات خیلی قدیمی اصفهان است که از دهات متصل به اصفهان محسوب می شود.

صفحه‌ها