ساماندهی گذرهای سطح منطقه با هزینه ای بیش از 70 میلیارد ریال در سال 1399 در دست اقدام است.

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان گفت : در بافت تاریخی باوجود ابنیه های متعدد تاریخی و عبور و مرور گردشگران و ایجاد حس نوستالژیک تاریخی برای آنها همچنین به منظور عدم رطوبت حاصل از تاسیسات شهری ، اقداماتی چون آسفالت برداری ، نوسازی و یا جابجایی تاسیسات شهری ، احداث کانال ناکش  یا عبور تاسیسات شهری و یا دفع آبهای سطحی ، زیرسازی و سنگ فرش انجام می شود. 

حسین کارگر مدیرمنطقه سه تصریح کرد : بدین منظور پروژه هایی چون گذر منتهی به چهارباغ عباسی شامل : خیابان سید علیخان و آمادگاه ، ساماندهی فاز سوم گذر میرعماد ، سامانهی گذر شهید بحری و کفسازی گذر آقانوراله نجفی با هزینه ای بیش از 70 میلیارد ریال در سال جاری (1399) در دست اقدام است.


ساماندهی گذرهای سطح منطقه با هزینه ای بیش از 70 میلیارد ریال در سال 1399 در دست اقدام است.

کد محتوا 22412

برچسب ها