ساماندهی فاز سوم محور تاریخی و گردشگری دردشت

با پایان فاز دوم محور تاریخی گردشگری دردشت حدفاصل بازار دردشت تا مقبره سلطان بخت آغا ، عملیات ساماندهی فاز سوم حدفاصل مقبره سلطان بخت آغا تا بازار شیخ بهایی به طول 550 متر آغاز گردید . عملیات آواربرداری ، زیرسازی ، مجموع بلوک و سنگ  فرش ، سنگ ازاره و کاهگل دیوارهایی که نازیبایی در این محور ایجاد نموده ، از عملیات های اجرایی این محور خواهد بود. لازم به ذکر است این محور امکان دسترسی به ابنیه های تاریخی همچون ؛ دومناردردشت (مقبره سلطان بخت آغا) حمام دردشت ، عصارخانه جماله و حمام شیخ بهایی را داراست بدین منظور از تراکم گردشگران داخلی و خارجی بالایی برخوردار می باشد. 


ساماندهی فاز سوم محور تاریخی و گردشگری دردشت


کد محتوا 21597

برچسب ها