رسیدگی به مشکلات شهروندان به صورت حضوری و چهره به چهره با شهردار اصفهان و معاونان ایشان

در تاریخ 10 دیماه 1398 شهردار محترم اصفهان جهت ملاقات مردمی با شهروندان به مشکلات آنها پرداخته شد.کد محتوا 20516