ساماندهی میدان امام حسین ع

به منظور تکمیل پیاده راه نمودن دولتخانه صفوی عملیات پیاده راه چهارباغ عباسی چندسالی است که اجرایی شده است لذا جهت ارتباط پیاده راه چهارباغ عباسی تا میدان امام (ره) نیمی از خیابان سپاه عملیاتی شده بود و نیم دیگر امسال بعداز تکمیل ساماندهی میدان امام حسین علیه السلام رقم خواهد خورد . عملیات ساماندهی شامل پیاده رو ، مسیرعبور دوچرخه ، ایجاد باغچه و سنگفرش این میدان می شود. قرارداد اجرایی این پروژه 41/930/000/000 ریال می باشد.


ساماندهی میدان امام حسین ع


کد محتوا 20345

برچسب ها