سال جهش تولید
  • 1399-03-26 22:45
  • كد محتوا:12196
قلعه طبره

محله قلعه طبره

     محله قلعه طبره (تبرک) را از وجود قلعه ای مابین محله ملک و گلزار به نام قلعه تبرک دانست که این قلعه از آثار به جای مانده از دوره دیلمیان (حدود 1100 سال پیش) بوده است . این قلعه توسط حاکم اصفهان ذل السلطان تخریب و ملک آن فروخته شد و به جز مادی های اطراف این قلعه هیچ آثار دیگری از آن باقی نمانده است. در این محله می توان به آثار تاریخی متعددی اشاره نمود مانند؛ بازارچه حاج آقا شجاع. مساحت این محله حدود 977457 مترمربع و جمعیت آن 14014 نفر می باشد. نام آوران این محله می توان اساتیدی همچون ؛ استاد همایی ، نعمت الهی ، حسام الواعظین و از استادان و هنرمندان بنام استاد ذوفن (قلمزن) و استاد صنیع زاده (تنها هنرمند مینای اصفهان قبل از انقلاب) نام برد.