سال جهش تولید
  • 1399-03-26 22:43
  • كد محتوا:12192

سرتاوه به صورت سرطابه و سرتابه نیز نوشته­ می ­شود.

سرتاوه به صورت سرطابه و سرتابه نیز نوشته­ می ­شود. مسجد سرطابه، لت فر و امیر مالک، از مساجد نیمه ویران محله­ ی جوباره بود که به دست حاج میرزا هاشم امام جمعه، به یهودیان فروخته ­شد. یهودیان نیز مسجد امیر مالک را که کمال ­اسماعیل در آن خاک بود، گرمابه و فاضلاب و مسجد لت فر را قصاب­خانه و مسجد سرطابه را خانه کردند (جابری انصاری، 1378: 213).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.