26 خرداد 1399 - 22:41
سنبلستان

سنبلستان از محلات خیلی قدیمی اصفهان است که از دهات متصل به اصفهان محسوب می شود.

محله سنبلستان 

سنبلستان از محلات خیلی قدیمی اصفهان است که از متصل شدن دهات در زمان های گذشته به اصفهان محسوب می شود . مساحت آن 316885 مترمربع می باشد با بزرگ شدن روستا (سنبلستان) و متصل به مرکز شهر از محلات اصفهان محسوب شده است. سنبلستان نام های دیگری مانند ؛ سنبلان ، شنبلان ، چملون ، جنبلان ، چمبلان ، چل مناران نیز داشته است . مکان های مهم قابل ذکر در این محله بیمارستان امین ، زورخانه حاج رحیم نجارپور  کوچه تل عاشقان ، قبرستان ، باغ سنبلستان و قصر سنبلستان می توان نام برد. 

وجود علمای مذهبی به وفور در این محله به چشم می خورد ، دفتر آیت اله مظاهری یکی از این علماست که در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.
کد محتوا 12189

برچسب ها