رشد ۵۶درصدی متراژ پروانه‌های ساختمانی در منطقه ۳

رشد ۵۶درصدی متراژ پروانه‌های ساختمانی در منطقه ۳