رونق میدان امام علی (ع) با راه‌اندازی سالن فروشگاهی چند منظوره

رونق میدان امام علی (ع) با راه‌اندازی سالن فروشگاهی چند منظوره

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)

برگزاری نمایشگاه نشاط اجتماعی در میدان امام علی(ع)

برگزاری نمایشگاه نشاط اجتماعی در میدان امام علی(ع)