اتمام عملیات اجرای اسکلت بتنی ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پائین

اتمام عملیات اجرای اسکلت بتنی ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پائین

ضلع شمال غربی منطقه ۳ متحول می‌شود

ضلع شمال غربی منطقه ۳ متحول می‌شود

عباس جمشیدی

عباس جمشیدی

مصطفي خرسندي

مصطفي خرسندي

حسن كريميان

حسن كريميان

روانفر

روانفر

سید قاسم حسینی

سید قاسم حسینی

رونق میدان امام علی (ع) با راه‌اندازی سالن فروشگاهی چند منظوره

رونق میدان امام علی (ع) با راه‌اندازی سالن فروشگاهی چند منظوره

مرتضی ارسطویی

مرتضی ارسطویی

مرتضی دافعیان

مرتضی دافعیان

منصور نجفي

منصور نجفي

رفع مسدودی رگ‌های حیاتی شهر در منطقه ۳

رفع مسدودی رگ‌های حیاتی شهر در منطقه ۳

تحقق صد درصدی بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی سال ۹۸ در منطقه سه

تحقق صد درصدی بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی سال ۹۸ در منطقه سه

راه‌اندازی اتاق خدمت در منطقه ۳

راه‌اندازی اتاق خدمت در منطقه ۳

حسين کارگر

حسين کارگر

ارائه بسته‌های تشویقی برای مرمت‌ و بازسازی خانه‌های تاریخی

ارائه بسته‌های تشویقی برای مرمت‌ و بازسازی خانه‌های تاریخی

آغاز فعالیت پروژه مرکز  تجاری و پارکینگ کمرزرین

آغاز فعالیت پروژه مرکز تجاری و پارکینگ کمرزرین

آغاز عملیات احداث ایستگاه‌های ‌بی‌آرتی خیابان عبدالرزاق

آغاز عملیات احداث ایستگاه‌های ‌بی‌آرتی خیابان عبدالرزاق

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)