سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان كمال، روبروي حسينيه رضوي، شهرداري منطقه سه
 • ۳۲۲۹۰۴۹۵ - ۳۲۲۹۰۴۹6 - ۳۲۲۹۰۴۹7
 • ۳۲۶۰۳۴۳۲
 • منطقه سه
  منطقه سه

منطقه سه شهرداري اصفهان با مساحت 1148 هکتار، از شمال به میدان شهدا در مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس - خیابان سروش تا میدان احمدآباد، از شرق به میدان احمدآباد تا میدان بزرگمهر، از جنوب به میدان بزرگمهر در مسیر رودخانه زاینده رود تا میدان انقلاب و از غرب به میدان انقلاب تا میدان شهدا محدود مي شود.

: 110,368 نفر
: 1,152 هکتار
: 263 هکتار
: 839,390 مترمربع
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
یکشنبه, 15 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 16 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 17 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 18 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 19 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 20 تیر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه سه