راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان كمال، روبروي حسينيه رضوي، شهرداري منطقه سه
  • ۳۲۲۹۰۴۹۵ , ۳۲۲۹۰۴۹6 , ۳۲۲۹۰۴۹7
  • ۳۲۶۰۳۴۳۲
  • mun3@isfahan.ir

منطقه سه شهرداري اصفهان با111  مساحت 1148 هکتار، از شمال به میدان شهدا در مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس - خیابان سروش تا میدان احمدآباد، از شرق به میدان احمدآباد تا میدان بزرگمهر، از جنوب به میدان بزرگمهر در مسیر رودخانه زاینده رود تا میدان انقلاب و از غرب به میدان انقلاب تا میدان شهدا محدود مي شود.

: 110,368 نفر
: 1,152 هکتار
: 263 هکتار
: 693,438 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه سه